Choď na obsah Choď na menu
 


Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia

22. 4. 2010

Stavebný úrad po obdržaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia s 3 vyhotoveniami projektu pre stavebné povolenie a všetkými vyjadreniami účastníkov stavebného konania má zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie sa k žiadosti. V priebehu tejto lehoty stavebný úrad zvolá stavebné konanie spojené s miestnym šetrením a obhliadkou miesta stavby, na ktoré zvolá všetkých účastníkov stavebného konania.

V prípade úspešného priebehu konania stavebný úrad vydá stavebné povolenie, ktoré nadobudne právoplatnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, ktorú majú na vyjadrenie sa k stavebnému povoleniu všetci účastníci stavebného konania.

Stavebný úrad uvedie v stavebnom povolení na základe pripomienok účastníkov stavebného konania a miestneho šetrenia na mieste stavby podmienky, za ktorých je investor povinný zabezpečiť výstavbu domu. Spolu so stavebným povolením dostane investor predtlač informačnej tabuľky, ktorú je povinný vyplniť údajmi zo stavebného povolenia a na viditeľnom mieste ňou označiť stavenisko.